TikTok yritykselle: aloittelijan opas ja sisältöideat

Julkaistu:
29.12.2023
Kirjoittaja:
TikTok yritykselle: aloittelijan opas ja sisältöideat

TikTok on edelleen se some, joka yrittäjällä on syystä tai toisesta jäänyt tekemättä. Yleisin syy on ajanpuute, etenkin kun käytössä on jo useita muita somekanavia. TikTok voi kuitenkin nostaa yrityksen näkyvyyden ja sen myötä myynnin uusiin sfääreihin hyvinkin yllättäen. Alustan algoritmit, logiikka ja yleisö on erilainen kuin muissa kanavissa.

Käytännössä TikTokin sivuuttaminen on kuin jättäisi rahaa pöydälle. Jos sinulla on liikaa kanavia ylläpidettävänä, kokeile vähentää niitä ja käyttää aikaa TikTokiin. Alkuun pääsemiseksi olemme koonneet listan sisältöideoita, joita voi kuka tahansa hyödyntää ilman ammattimaista tiimiä tai isoa tuotantoa.  

Si­säl­tö­tyy­pit, jotka toi­mi­vat hyvin Tik­To­kis­sa

Ensimmäinen sisältötyyppi, joka toimii hyvin TikTokissa, on opetusvideot. Yrittäjä voi jakaa vinkkejä, neuvoja ja ohjeita omasta alastaan tai tuotteistaan TikTok-videoissa. Lyhyet ja napakat opetusvideot herättävät käyttäjien mielenkiinnon ja auttavat sinua rakentamaan asiantuntijuuttasi. On tärkeää pitää opetusvideot viihdyttävinä ja helposti ymmärrettävinä, jotta ne puhuttelevat TikTokin yleisöä.

Toinen sisältötyyppi, joka toimii TikTokissa, on haasteet. Voit luoda oman hashtag-haasteen, johon käyttäjät voivat osallistua tekemällä omia videoitaan aiheesta. Haasteet luovat osallistumisen ja yhteisöllisyyden tunnetta, ja ne voivat levitä nopeasti, jos ne ovat tarpeeksi kiinnostavia ja hauskasti toteutettuja. Voit hyödyntää haasteita brändisi markkinoinnissa ja luoda samalla positiivista mielikuvaa yrityksestäsi.

Kolmas sisältötyyppi, joka toimii hyvin TikTokissa, on behind-the-scenes -materiaali. Voit jakaa kulissien takaisia videoita, joissa näytetään esimerkiksi tuotannon prosesseja tai yrityksen arkea. Tämä luo läpinäkyvyyttä ja auttaa käyttäjiä tutustumaan yritykseen ja sen arvoihin. Behind-the-scenes -materiaali herättää kiinnostusta ja luo luottamusta yrittäjän ja käyttäjien välille.

On tärkeää testata erilaisia sisältötyyppejä ja seurata niiden suosiota TikTokissa. Huomioi TikTokin algoritmi ja pyri tuottamaan sisältöä, joka vastaa käyttäjien mielenkiinnon kohteita. TikTokissa menestyminen vaatii jatkuvaa kokeilua, oppimista ja vuorovaikutusta käyttäjien kanssa.

Miten luoda mie­len­kiin­toi­sia ja vi­raa­le­ja TikTok-​videoita

TikTokissa menestymiseen ei välttämättä tarvita ammattitiimiä tai suurta tuotantoa. Yrittäjä voi luoda mielenkiintoisia ja viraaleja TikTok-videoita itse, kunhan ottaa huomioon muutaman tärkeän tekijän. Tässä osiossa käymme läpi vinkkejä, jotka auttavat sinua luomaan houkuttelevia TikTok-videoita.

Ensimmäinen vinkki on kiinnostavan sisällön luominen. TikTokissa on tärkeää tarjota jotain uutta, jännittävää tai viihdyttävää käyttäjille. Sinun kannattaa miettiä, mikä voisi kiinnostaa kohderyhmääsi ja tuottaa sisältöä, joka vastaa näitä tarpeita. Esimerkiksi hauskat sketsit, tanssit, muotinäytökset tai muut luovat ideat voivat herättää mielenkiintoa TikTokin käyttäjissä.

Toinen vinkki on hyödyntää musiikkia. TikTokissa musiikki on keskeisessä roolissa ja monet käyttäjät luovat videoita erilaisten musiikkiklippien tahtiin. Valitse musiikki, joka sopii brändiisi ja videoihisi, ja luo näin tunnistettava ja viihdyttävä kokonaisuus. Musiikin avulla luot videolle tietyn tunnelman tai fiiliksen.

Kolmas vinkki on hyödyntää TikTokin toiminallisuuksia. TikTok tarjoaa erilaisia efektejä, suodattimia ja muita työkaluja, joita voit käyttää videoidesi luomisessa. Esimerkiksi hidastus- tai nopeutusefektit, filtterit tai tekstiä sisältävät pätkät voivat tehdä videoista kiinnostavampia ja saada ne erottumaan massasta. Kannattaa tutustua TikTokin ominaisuuksiin ja kokeilla niitä rohkeasti omassa sisällössä.

On tärkeää muistaa, että TikTokissa menestymiseen tarvitaan myös jatkuvaa oppimista ja kokeilua. Kannattaa seurata trendejä ja tutkia, mitä muut onnistuneet sisällöntuottajat tekevät. Samalla on kuitenkin tärkeää säilyttää oma brändi ja luoda sisältöä, joka on yhteneväinen firman tavoitteiden kanssa.

Ylei­sim­mät vir­heet Tik­To­kis­sa ja miten vält­tää ne

TikTokin hyödyntämisessä yrittäjän kannattaa välttää muutamia yleisiä virheitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti sisällön näkyvyyteen ja menestykseen alustalla. Tässä osiossa käymme läpi näitä yleisimpiä virheitä ja annamme vinkkejä niiden välttämiseen.

Ensimmäinen yleinen virhe on keskittyminen liikaa myyntiin. TikTokissa käyttäjät etsivät viihdyttävää ja inspiroivaa sisältöä, eivät suoria mainoksia. Sinun kannattaa keskittyä tarjoamaan arvoa käyttäjille ja herättää heidän mielenkiintonsa omalla persoonallisella sisällöllä. Liiallinen myyntipuhe voi aiheuttaa käyttäjien tylsistymistä ja häviämistä.

Toinen yleinen virhe on sisällön kopioiminen. TikTokissa menestyminen edellyttää omaa luovuutta ja persoonallisuutta. Vältä suoraa kopioimista muilta käyttäjiltä ja pyri tarjoamaan jotain uutta ja ainutlaatuista. Kopioimalla sisältöä menetät mahdollisuuden erottua massasta.

Kolmas yleinen virhe on epäsäännöllinen sisällöntuotanto. TikTokissa menestyminen edellyttää jatkuvaa aktiivisuutta ja säännöllistä sisällöntuotantoa. Sinun kannattaa luoda aikataulu ja pyrkiä julkaisemaan uutta sisältöä säännöllisesti. Tämä auttaa rakentamaan yleisöä ja pitämään käyttäjät kiinnostuneina.

On tärkeää ottaa virheistä oppia ja kehittää TikTok-strategiaa jatkuvasti. TikTokissa menestyminen vaatii aikaa, kokeilua ja oppimista. Seuraa TikTokin päivityksiä ja algoritmin muutoksia, jotta voit hyödyntää niitä omassa sisällöntuotannossasi.

TikTok tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvattaa näkyvyyttään ja myyntiään uudella ja viihdyttävällä tavalla. Toimivat sisältötyypit, mielenkiintoisten videoiden luominen ja yleisimpien virheiden välttäminen varmistavat, että saat lentävän lähdön uudella alustalla. Jos tuntuu, että tarvitset apua, niin voit aina laittaa meille viestiä ja sopia sparrailun.

Tsekkaa myös nämä blogit