Mistä rahaa yrityksen kasvuun?

Julkaistu:
29.12.2023
Kirjoittaja:
Mistä rahaa yrityksen kasvuun?

Jokainen kasvuun tähtäävä yritys joutuu miettimään, kuinka kasvu rahoitetaan. Julkiset rahoitusmahdollisuudet ovat yksi selvittämisen arvoinen vaihtoehto kasvun vauhdittamiseksi.

Kysyimme kumppanimme, kasvurahoitushakuihin erikoistuneen Grants Funding Oy:n, toimitusjohtajalta Aki Pohjolalta muutamia kysymyksiä julkisesta rahoituksesta, sen hakemisesta ja hyödyntämismahdollisuuksista. Ohessa Akin vastaukset kysymyksiimme.

Mitä ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia yri­tyk­sel­le on tar­jol­la?

Yrityksille tarjolla olevat rahoitusmahdollisuudet voidaan luokitella karkeasti kolmeen pääkategoriaan: velkarahoitukseen, oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen ja tukirahoitukseen.

Velkarahoituksella pyritään pääasiassa parantamaan yrityksen maksuvalmiutta ja oman pääoman ehtoisella rahoituksella varmistamaan omavaraisuutta sekä mahdollista velanottokykyä. Tukirahoituksen avulla hallitaan puolestaan yritystoiminnan riskiä ja parannetaan kannattavuutta.

Jos mennään hieman syvemmälle tukirahoitukseen, niin sitä voi saada karkeasti seuraaviin kokonaisuuksiin: kotimaiset merkittävät tuotannolliset investoinnit, yrityksen kehittäminen kohti kasvua ja kansainvälistymistä sekä uudet rekrytoinnit. Mikäli joku tai useammat näistä kokonaisuuksista ovat yritykselle ajankohtaisia, niin tukirahoitusmahdollisuudet kannattaa selvittää.

Mistä tie­dän mitä ra­hoi­tus­ta minun kan­nat­taa hakea?

Käytännössä tämän selvittämiseksi on kolme vaihtoehtoa:

  1. Ryhtyä googlaamaan ja opettelemaan rahoitusehtoja sekä rajoja.
  2. Hyödyntää valmista työkalua kuten Granted AI bottia.
  3. Hakea tukea ja apua kenttään tutustuneelta asiantuntijalta, kuten Wannadolta.

Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja on kymmeniä ja ne muuttuvat ehtoineen sekä rajoineen jatkuvasti yritystoiminnan kehittyessä. Mikäli yrittäjänä koet, että haluat käyttää omaa aikaasi eri rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen sekä ajan tasalla pysymiseen, niin silloin voit ilman muuta sen itse tehdä. Ajan säästämiseksi on kuitenkin mahdollista myös hyödyntää valmista työkalua, joka pitää sinut ajan tasalla siitä, mitkä eri rahoitusmahdollisuudet ovat milloinkin yrityksesi hyödynnettävissä.

Rahoitustyökalu yhdessä asiantuntijan avulla tehdyn rahoitushakemuksen kanssa nostaa todennäköisyyksiä potentiaalisten rahoitusvaihtoehtojen onnistuneelle hyödyntämiselle yritystoimintasi kehittämiseen.

Pal­jon­ko ra­hoi­tus­ta voi saada?

Rahoituksen kokoluokka riippuu pitkälti aikajänteestä ja hyödynnettävistä rahoitustuotteista. Yksittäisen kehittämisrahoitustuotteen koko vaihtelee välillä 1000 € – 200 000 €. Investointituet voidaan taas mitata miljoonissa euroissa. Lainakokonaisuuksien koot vaihtelevat rajusti, kuten myös pääomasijoitusten koot.

Min­kä­lai­sia asioi­ta ra­hoi­tuk­sel­la voi teet­tää?

Kehittämisavustuksilla voidaan tukea ulkopuolisia ostopalveluita, henkilöstökustannuksia ja matkoja. Kriittistä on, että toimenpiteet edistävät hankkeen tavoitteita ja ovat myöntövaltuuden piirissä.

Investointituella voidaan laajasti katsoen rahoittaa kone- ja laiteinvestointeja, rakentamiseen liittyviä investointeja sekä aineettomia investointeja. Viimeiseksi rekrytointituet kohdistuvat pääasiallisesti uusien henkilöiden rekrytointiin ja toisaalta rekrytointiprosessin kehittämiseen.

Mikäli kasvun rahoittaminen mietityttää ja haluat selvittää yrityksesi rahoitusmahdollisuudet, niin voit tehdä alustavan rahoitusanalyysin tästä! Botti kysyy mm. yrityksesi omistuspohjasta, taloudesta ja IPR-tilanteesta.

Tsekkaa myös nämä blogit