Uusi yritysvastuudirektiivi: Mitä kasvuyritysten tulee tietää?

Julkaistu:
29.12.2023
Kirjoittaja:
Uusi yritysvastuudirektiivi: Mitä kasvuyritysten tulee tietää?

Euroopan unioni valmistelee uutta yritysvastuudirektiiviä (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), joka pyrkii nopeuttamaan yritysten vastuullisuusvelvoitteiden täytäntöönpanoa. Direktiivi korostaa ihmisoikeuksien ja ympäristöasioiden merkitystä, ja se koskee näillä näkymin yli 250 henkeä työllistäviä tai 40 miljoonaa vaihtavia yrityksiä. Nämä yritykset alkavat kuitenkin vaatia vastuullisuutta myös alihankkijoiltaan, toimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan. 

Yritysvastuudirektiivin keskeiset kohdat:

Kattavuus. Direktiivi koskee suuria EU:ssa ja EU:n ulkopuolella toimivia yrityksiä, mutta sen vaikutukset ulottuvat myös pienempiin alihankkijoihin.

Vastuullisuus toimitusketjussa. Yritysten on varmistettava, että niiden alihankkijat noudattavat tiukkoja vastuullisuusstandardeja.

Sanktiot. Laiminlyönnit yritysvastuussa voivat johtaa merkittäviin sakkoihin.

Mitä tämä tarkoittaa suomalaiselle pk-kentän toimitusjohtajalle?

Myös pienempien kasvuyritysten on osoitettava kykynsä noudattaa vastuullisuusstandardeja pysyäkseen kilpailukykyisinä ja säilyttääkseen asiakassuhteensa. Uusi yritysvastuudirektiivi saattaa tulla voimaan Suomessa jo vuoden 2025 aikana. Tämä tarkoittaa, että suomalaisilla yrityksillä, mukaan lukien kasvuyritykset ja alihankkijat, on hyvä alkaa valmistautua näihin muutoksiin jo nyt.

Mitä nyt tulisi tehdä? Vastuullisuustoimien muistilista toimarille:

1. Tarkista soveltuvuus. Selvitä, koskeeko direktiivi suoraan yritystäsi.

2. Arvioi kumppanit. Tarkista, noudattavatko yhteistyökumppanisi vastuullisuusstandardeja.

3. Valmistaudu vaatimuksiin. Mieti, miten täytätte direktiivin vaatimukset asiakkaille riittävällä tavalla.

4. Sopimukset kuntoon. Varmista, että sopimuksissanne on vastuullisuuteen liittyvät ehdot.

5. Rahoitusnäkökulma. Huomioi, miten vastuullisuus vaikuttaa rahoituksenne hintaan ja saatavuuteen.

6. Vakuutukset. Tarkista, tarjoavatko vakuutuksesi suojaa vastuullisuusvelvoitteiden laiminlyönnin varalta.

7. Strategia ja hallinto. Sopeuta liiketoimintamallisi ja strategiasi kestävän kehityksen tavoitteisiin.

8. Kouluttaudu. Varmista, että tunnet toimialaasi ja asiakkaitasi koskevat vaatimukset. 

9. Aseta tavoitteet. Määrittele vastuullisuustyöllesi selkeät tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi.

10. Viesti aktiivisesti. Kerro sidosryhmillesi avoimesti vastuullisuustoimistasi ja tavoitteistasi.

Yritysvastuu on riskienhallintaa ja liiketoimintaetua

Vastuullisuus ei ole enää vain suurten yritysten huolenaihe. Kasvuyritysten ja alihankkijoiden on ymmärrettävä, että vastuullisuus on avainasemassa liiketoiminnan jatkuvuuden ja kasvun kannalta. Yritysvastuudirektiivi tuo mukanaan uusia vaatimuksia, mutta myös mahdollisuuksia erottautua ja vahvistaa asemaa markkinoilla. On tärkeää toimia nyt, jotta pysyt mukana muutoksessa ja hyödynnät vastuullisuuden tuomat mahdollisuudet.

Tarvitsetko apua yritysvastuun suunnittelussa, viestinnässä tai raportoinnissa? Meillä on kokeneet ja asiantuntevat yritysvastuun kumppanit, joiden kanssa toteutamme yrityksellesi niin vastuullisuusstrategian kuin sen raportoinnin ja viestinnän.

Laita viestiä, niin asiantuntijamme on yhteydessä tarpeidesi kartoittamiseksi. 

Tsekkaa myös nämä blogit