Miten ja miksi yrityksen kannattaa hyödyntää vaikuttajamarkkinointia?

Julkaistu:
3.4.2024
Kirjoittaja:
Mariel Rimpelä
Miten ja miksi yrityksen kannattaa hyödyntää vaikuttajamarkkinointia?

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinoinnin strategiaa, jossa yritys hyödyntää sisällöntuottajien, kuten somevaikuttajien, bloggaajien tai tubettajien, suosiota markkinoinnissaan. Vaikuttajamarkkinointia on siis juuri esimerkiksi sosiaalisessa mediassa julkaistut kaupalliset yhteistyöt, jotka syntyvät vaikuttajan ja yrityksen sopimasta yhteistyöstä. Yhteistyössä vaikuttaja mainostaa yrityksen tuotteita tai palveluita omalla kanavallaan, kuten some-postauksessa, videolla, podcastissa tai blogissa.

Vaikuttajamarkkinointi on markkinointitapana erityisen tehokas, koska vaikuttajat ovat rakentaneet vahvan suhteen ja luottamuksen seuraajiinsa. Tämän vuoksi vaikuttajat pystyvät omilla valinnoillaan vaikuttamaan paljon myös seuraajiensa ostokäyttäytymiseen. Kun vaikuttaja suosittelee yrityksesi tuotetta tai palvelua, hän voi parhaimmillaan luoda räjähdysmäisen suosion mainostamansa tuotteen tai palvelun ympärille! 

Vaikuttajamarkkinointi voi sisältää esimerkiksi tuotekokeiluja, arvontoja tai tapahtumissa esiintymistä. Tärkeintä on, että yhteistyö tukee sekä yrityksesi että vaikuttajan brändiä ja että se resonoi tavoittelemasi kohdeyleisön kanssa luontevalla tavalla.

Miksi hyödyntää vaikuttajia yrityksen markkinoinnissa?

Vaikuttajamarkkinointia voisi verrata perinteiseen puskaradioon; samalla tavalla kuin ystävien ja tuttavien mielipiteet ja kokemukset ohjaavat valintojamme, vaikuttajien suositukset ja arvostelut voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä tuotteita tai palveluita valitsemme. Tämä johtuu siitä, että vaikuttajat ovat usein rakentaneet vahvan yhteisön ja luottamuksen seuraajiinsa, mikä tekee heidän suositteluistaan luotettavia.

Vaikuttajamarkkinointi voi parhaimmillaan olla yleisimpiä mainosmuotoja autenttisempaa ja helpommin lähestyttävää, koska siitä välittyy vaikuttajan aitous ja rehellisyys. Ihmiset seuraavat usein vaikuttajia, jotka ovat samaistuttavia tai edustavat samanlaisia arvoja heidän kanssaan; tämän vuoksi vaikuttajan suositukset tuntuvat kiinnostavilta ja luotettavilta.

5 syytä, miksi yrityksesi hyötyy vaikuttajamarkkinoinnista

Sisällöntuotannon ulkoistaminen vaikuttajamarkkinoinnin avulla on tehokas tapa hyödyntää vaikuttajien luovuutta ja heidän seuraajakuntaansa yrityksesi oman brändin vahvistamiseksi. 

Tässä 5 syytä, miksi yrityksen kannattaa hyödyntää vaikuttajamarkkinointia:

 1. Vaikuttajan ammattitaito: Vaikuttajat ovat usein kokeneita sisällöntuottajia, jotka hallitsevat eri formaatit ja kanavat. He tuottavat laadukasta sisältöä, joka sopii yrityksesi tarpeisiin ja kohderyhmään.

 2. Luotettavuus ja seuraajien sitoutuneisuus: Vaikuttajat voivat luoda vahvoja näkemyksiä ja mielipiteitä. Heidän arvot ja suositukset resonoivat seuraajiensa kanssa. Kun vaikuttaja tuottaa sisältöä yrityksellesi, se kasvattaa seuraajien luottamusta ja herättää kiinnostusta brändiä kohtaan.

 3. Skaalautuvuus: Yhteistyö useiden eri vaikuttajien kanssa tarjoaa mahdollisuuden skaalata sisällöntuotantoa ja tavoittaa laajempi yleisö eri kanavissa ja alustoilla.

 4. Ajansäästö ja resurssien optimointi: Ulkoistamalla sisällöntuotantoa vaikuttajille yrityksesi säästää aikaa ja resursseja, jotka muuten kuluisivat sisällön suunnitteluun ja toteutukseen.

 5. Luovuus ja innovaatio: Vaikuttajamarkkinoinnin avulla yrityksesi voi hyödyntää vaikuttajien luovuutta ja näkemyksiä brändin kehittämisessä ja markkinoinnissa. He voivat tuoda uusia ideoita ja näkökulmia, jotka auttavat yritystäsi erottumaan kilpailijoista.

Onko yhteistyö vaikuttajien kanssa kannattavaa?

Olet saattanut kuulla, että vaikuttajamarkkinointi olisi kallista ja tarkoitettu lähinnä suurempien yritysten käyttöön. Todellisuudessa asia ei ole näin. Vaikuttajamarkkinointi ei vaadi massiivisia mainosbudjetteja, vaan oikein suunniteltuna ja kohdennettuna se voi tuottaa merkittäviä tuloksia pienelläkin panostuksella. Lisäksi vaikuttajamarkkinoinnin avulla voidaan tavoittaa hyvin kohdennettuja yleisöjä, mikä parantaa mainoksen tehokkuutta entisestään. Vaikuttajamarkkinointi voi siis olla toimiva apukeino kaiken kokoisten yritysten markkinoinnissa.

Vaikuttajamarkkinointi on myös äärimmäisen monipuolista. Se tarjoaa lukuisia erilaisia tapoja, joilla yrityksesi brändi voidaan tuoda esille. Tässä muutamia esimerkkejä vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksista:

 1. Erilaiset sisältömuodot: Vaikuttajamarkkinointi mahdollistaa monenlaisten sisältömuotojen hyödyntämisen, kuten videoiden, kuvien, blogipostausten, podcastien ja live-lähetysten toteutuksen.

 2. Monipuoliset kanavat: Yhteistyötä voidaan tehdä eri kanavissa, kuten esimerkiksi Instagramissa, YouTubessa, TikTokissa ja Snapchatissa, jolloin tavoitetaan erilaisia yleisöjä eri alustoilla. Vaikuttajaa valitessa onkin hyvä pohtia sitä, missä kanavassa yrityksesi kohderyhmä viettää eniten aikaa.

 3. Aktiviteetit ja tapahtumat: Vaikuttajamarkkinointi ei rajoitu pelkästään mainostamiseen, vaan siihen voi sisältyä myös erilaisia aktiviteetteja, kuten tapahtumiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen osallistumista.

 4. Pitkäaikainen yhteistyö: Vaikuttajat voivat toimia myös pitkäaikaisina “brändilähettiläinä”, edustaen yrityksesi arvoja ja tuotteita useampien kampanjoiden ajan.

 5. Kohdennettu markkinointi: Vaikuttajan valinnassa kannattaa ottaa huomioon vaikuttajan yleisö ja sen sopivuus yrityksen kohderyhmään. Esimerkiksi kauneudenhoitotuotteita myyvä yritys tuskin hyötyy haluamallaan tavalla sellaisen vaikuttajan tilistä, joka tuottaa sisältöä tuhansille rakennusalasta kiinnostuneille seuraajille.

 6. Mittaus ja seuranta: Aivan kuten muutkin markkinointitoimet, myös vaikuttajamarkkinointi perustuu tulosten seurantaan ja analysointiin. Näin yrityksesi saa arvokasta dataa siitä, miten hyvin yksittäinen kampanja onnistuu ja kuinka yhteistyötä voidaan kehittää.

Muistilista onnistuneeseen yhteistyöhön ja kampanjaan:

Sopivan vaikuttajan valinta ja kohderyhmän määrittely:

Valitse vaikuttaja, joka sopii brändisi arvoihin ja ilmeeseen. Tärkeää on huomioida, millaiset vaikuttajat puhuttelevat omaa kohderyhmääsi. Kohderyhmän kartoittamisella varmistetaan, että vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitetaan oikea yleisö, joka todennäköisimmin kiinnostuu yrityksesi tarjonnasta. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota myös aiempiin yhteistöihin ja siihen, millainen sisältö on resonoinut seuraajien kanssa. Varmista, että vaikuttajan tuottama sisältö sopii yhteen brändisi viestin ja tavoitteiden kanssa. Hyvä yhteistyö syntyy, kun vaikuttajan luoma sisältö tukee yrityksesi arvoja ja viestiä. Tämä edistää aidon ja vaikuttavan vuorovaikutuksen syntymistä, mikä puolestaan lisää kampanjan onnistumisen mahdollisuuksia.

Merkintä kaupallisesta yhteistyöstä: 

Kuluttajalla on oikeus tietää, kun häneen pyritään vaikuttamaan kaupallisesti. Siksi yhteistyö on merkittävä aina selkeästi. Tähän löytyy hyvä ohjeistus Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivulta. Vaikuttajamarkkinoinnissa yritys on vastuussa kaupallisen yhteistyön toteutumisesta kuluttajansuojalain mukaisesti. Yritys kantaa vastuun markkinoinnistaan, olipa se kenen tahansa toteuttamaa. Kaikki kaupalliset yhteistyöt tulee tehdä lain ja eettisten käytäntöjen mukaisesti.

Kommunikointi ja seuranta:

Sovi vaikuttajan kanssa aktiivisesta kommunikoinnista läpi kampanjan. Säännöllinen kommunikaatio auttaa varmistamaan, että molemmat osapuolet ovat samalla sivulla ja tarvittaessa voidaan tehdä muutoksia kampanjan suunnitelmaan tai sisältöön reaaliaikaisesti. Seurannan avulla voit myös arvioida kampanjan tehokkuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Palkkaus:

 Yhteistyön ehdot kannattaa sopia siten, että ne ovat molemmille osapuolille mahdollisimman mieluisat. Näin saat todennäköisesti laadukkaampaa sisältöä yrityksellesi, parempia tuloksia kampanjoista ja parhaimmassa tapauksessa pitkäaikaisen, yrityksesi brändin mukaisen, yhteistyökumppanin.

Kampanjan analysointi ja kehittäminen:

Jatka kampanjan arviointia ja kehittämistä myös sen päätyttyä. Analysoi kerättyä dataa, opi onnistumisista ja mahdollisista virheistä sekä tee tarvittavia muutoksia tuleviin kampanjoihin. Jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat avain myös menestyksekkääseen vaikuttajamarkkinointiin!

Innostuitko vaikuttajamarkkinoinnista?

Kiinnostuitko vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämisestä osana yrityksesi markkinointistrategiaa? Jos kaipaat apua tai ideoita vaikuttajamarkkinoinnin aloittamiseen, ota yhteyttä!

Tsekkaa myös nämä blogit