Outsourcad marknadschef per timme

Är rekrytering av marknadsförare eller koordinering av freaks? Wannados Outsourcing Marketing Manager är en flexibel lösning för ett tillväxtföretag! Inga fasta kostnader, inga månatliga betalningar, ingen personalrisk.

Spara tid, pengar och nerver

Marknadschefen tar hand om stora eller små enheter enligt dina behov. Fokusera på dina kunder.

__wf_reserverad_ärva

Strategi och planering

En marknadsföringsstrategi, social kalender, kampanj eller innehållsplan baserat på dina affärsmål. Vid behov tar vi också hand om genomförandet.

__wf_reserverad_ärva

Genomförande av marknadsföring

Wannados marknadschef är inte en handvackare, men han gör det med sina egna händer. Stöds av resurserna från en digital byrå med full service.

__wf_reserverad_ärva

Kampanjer och lanseringar

Finns det en stor lansering eller ett nytt marknadsövertagande framöver? Skalning och särskilt internationell verksamhet är vår specialitet.

__wf_reserverad_ärva

Arbetsgivarimage och rekryteringsmarknadsföring

Särskilt inom IT-sektorn är det viktigt att attrahera rätt talang. Wannado har erfarna marknadsföringsexperter som specialiserar sig på detta.

__wf_reserverad_ärva
ALLT KOMMER ATT TA HAND OM
En erfaren professionell hjälper

Outsourcad marknadschef får grepp om:

__wf_reserverad_ärva
Webbplatsprojekt? Det går enligt ett överenskommet schema och budget.
__wf_reserverad_ärva
Varumärkeshantering: vad, varför, hur, kärnbudskap och målgrupper.
__wf_reserverad_ärva
Samordning och kvalitetssäkring av internationella partners.
__wf_reserverad_ärva
Träning för dig och ditt team enligt dina individuella behov.
__wf_reserverad_ärva
Data- och kunskapshantering: sätta mätvärdena för marknadsföring i ordning.

Varför är en outsourcad marknadschef en bra idé?

__wf_reserverad_ärva

Gör marknadsföringen enkel, effektiv och riskfri

Inga åtaganden, inga fasta avgifter och inga startkostnader. 10 minuters faktureringsnoggrannhet innebär att du bara betalar för det utförda arbetet.

Undvik rekryteringsrisker och HR-börda

Vet du inte om arbetet räcker? Sysselsättningen har sina risker. Vi är flexibla utan förvarning!

Sluta samordna freaks och flera olika enheter

Är du trött på att hantera flera projekt med olika aktörer och frilansare? Använd din egen tid bättre, marknadschefen tar hand om!

Två marknadschefer sitter med bärbara datorer och arbetar.

Wannado är en flexibel partner för ett internationellt tillväxtföretag

Vi är en byrå som är lika lätt som frilansande. Enligt vår uppfattning är styva paket alltför ofta ett hinder för tillväxt när outsourcing bör driva tillväxten.

Vårt uppdrag är att stödja tillväxten och internationaliseringen av finländska små och medelstora företag. Vi hjälper till med att ansöka om finansiering, genomför marknadsundersökningar och tillhandahåller allt du behöver i en marknadsförings- och försäljningsverksamhet.

KONTAKTA OSS

En outsourcad marknadschef kan börja så tidigt som en vecka.